Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 13.07.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Общи условия за използване на сайта www.kinti.bg

Настоящите Общи условия регламентират начина и условията за използване на електронната страница (сайт) www.kinti.bg, собственост на МАКРOАДВАНС АД. МАКРОАДВАНС АД е финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ, съгласно удостоверение № BGR000260.

Моля, запознайте се с тези Общи условия преди да използвате услугите, предоставени на страницата. Използвайки нашата страница, Вие изразявате безусловното си съгласие с настоящите Общи условия.

Достъп до сайта

Услугите на сайта са предназначени за лица над 18 години. Информацията, съдържаща се на сайта, е предназначена за ползватели, намиращи се на територията на Република България.

Потребителите се задължават да съхраняват всяка информация, предоставена им за достъп до услугите на сайта като потребителско име и парола, и да не предоставят тази информация на трети лица. МАКРОАДВАНС АД има право, по собствена преценка, да ограничи правото на достъп до страницата или части от нея за определени регистрирани потребители, за неограничен период от време, без да носи отговорност за евентуално настъпили, вследствие на ограничаването, вреди за потребителя.

Сигурност

Информацията, предоставена на този сайт, се съхранява на защитени сървъри. Използваме съвременни SSL (Security Socket Layer) технологии за криптиране и съхранение на предоставената информация. Достъпът до информация, съдържаща лични данни, е строго регламентиран от вътрешни правила и процедури за контрол.

Интелектуална собственост

Логото и съдържанието на сайта са предмет на интелектуална собственост на МАКРОАДВАНС АД. Зареждането и отпечатването на страници, или част от страници от потребители е разрешено, в случай че са спазени разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Възпроизвеждането и/или модифицирането на сайта или част от него с публична или търговска цел, без писмено съгласие от страна на МАКРОАДВАНС АД, е забранено.

Бисквитки

С използването на сайта www.kinti.bg приемате употребата на „бисквитки“ от наша страна. Като повечето интерактивни сайтове, използваме „бисквитките“, за да подобрим услугите, които предлагаме. Можете да промените Вашите настройки на „бисквитки“ по всяко време.

Връзки към други сайтове

МАКРОАДВАНС АД има право да пренасочва потребителя към други страници в интернет, собственост на трети лица, като не носи никаква отговорност за информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Промяна в ОУ

МАКРОАДВАНС АД си запазва правото по собствена преценка да променя настоящите Общи условия. МАКРОАДВАНС АД се задължава да изложи на видно място на сайта променените Общи условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.kinti.bg.

Имаш ли нужда от помощ?
Обади ни се.

0700 35 005

info@kinti.bg

София