Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 23.05.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Кредити със сигурно одобрение – възможно ли е това?

Когато нуждата е неотложна, а средствата не стигат да я покриете, нямате твърде много време за разтакаване и чакане на одобрение. Това е още по-важно, ако вече сте имали забавяне по плащания, тъй като повечето банки трудно дават кредити при лошо ЦКР. Единственото ви добро решение в такива случаи е да намерите място, където се дават кредити със сигурно одобрение. Но съществуват ли бързи кредити със сигурно одобрение?

Кредити със сигурно одобрение, независимо от ЦКР

Кредити със сигурно одобрение 1
Кредити със сигурно одобрение - разгледайте!

На всекиго може да се случи да допусне просрочване по плащанията към банките. Това обаче неизменно се отразява в персоналната му история в специален регистър, наречен Централен кредитен регистър (ЦКР) на БНБ. Данните в него се пазят за 5 години назад и голяма част от банките могат да откажат нов кредит или ще го предложат при други условия. Когато имате лошо ЦКР, вземането на кредити със сигурно одобрение може да се окаже решаващ фактор при справянето с различни належащи проблеми.

Част от кредитодателите в България все пак говорят за кредити със сигурно одобрение, без значение какъв е предишният ви опит с банките. Но дали това е наистина възможно? Има ли такова място, където да дават добри кредити със сигурно одобрение, или това е по-скоро уловка?

Защо не се дават кредити със сигурно одобрение

От кредити със сигурно одобрение обикновено имат нужда хора, които вече имат лоша кредитна история. От гледна точка на банките и кредитните институции, това са ненадеждни платци, които забавят вноските си. В повечето случаи се налага да се пристъпва към събиране на дължимото по съдебен път, което със сигурност не е по вкуса на нито един кредитодател.

Ето защо нито един сериозен кредитодател не би заявил, че отпуска кредити със сигурно одобрение. Раздаването на кредити със сигурно одобрение означава сам да подкопава сигурността на работата и бизнеса си, вместо да помага на хора, които искат да бъдат самостоятелни, да решават житейските си проблеми или да сбъдват мечтите си със собствените си сили и възможности.

Да се доверите ли на реклама за кредити със сигурно одобрение

Кредити със сигурно одобрение 2
Кредити със сигурно одобрение - научете повече!

В повечето случаи не. Вече обсъдихме защо е несериозно да се отпускат кредити със сигурно одобрение. Кредитодателите, които обявяват, че дават кредити със сигурно одобрение, едва ли имат почтени намерения към клиентите си.

Опитът говори, че раздаването на кредити със сигурно одобрение обикновено е клопка, в която лесно попадат отчаяните хора. Кредитодателите знаят, че кредитоискателите имат неотложни нужди и биха приели всякакви условия, за да се справят с неприятната си житейска ситуация. Точно затова те предлагат нелогичната услуга „кредити със сигурно одобрение“, които би трябвало да са истинско решение за крайно нуждаещите се. Но при даване на кредити със сигурно одобрение обикновено се предлагат извънредно високи лихви, различни допълнителни такси, високи наказателни лихви при просрочие и условия, които в никакъв случай не са в полза на кредитоискателя.

Възможно ли е получаването на кредити със сигурно одобрение

Ако институцията е заявила, че дава кредити със сигурно одобрение, значи би следвало да ви даде. Но условията по вземането на кредити със сигурно одобрение едва ли ще ви харесат и ще ви бъдат от истинска помощ. Подписването на неизгоден за вас договор за кредити със сигурно одобрение в повечето случаи означава да заложите сами капан за финансовото си бъдеще за продължителен срок от време.

Как да избегнете търсенето на кредити със сигурно одобрение

Кредити със сигурно одобрение 3
Кредити със сигурно одобрение - свържете се с нас!

Като специалисти в кредитирането, в kinti.bg ви препоръчваме да не търсите кредити със сигурно одобрение. Каквато и да е вашата кредитна история, каквито и да са възможностите и нуждите ви към момента, винаги е най-добре да се обърнете първо към кредитни институции с доказано име, на които можете да имате доверие.

Добър вариант е също да потърсите оферта от институция, в която вече ви познават, особено ако сте направили всичко по силите си да бъдете коректен платец във времето.

И все пак получаването на кредити със сигурно одобрение е трудно, дори в такива ситуации. Но ние винаги препоръчваме търсенето на кредити със сигурно одобрение да бъде най-последната стъпка в намирането на вашите решения. И дори тогава е добре да обърнете внимание на няколко важни за вашето бъдеще фактора.

За какво да внимавате, когато искате кредити със сигурно одобрение

Ако вече са ви отказали на няколко места и сте стигнали до място, където е обявено даването на кредити със сигурно одобрение, отворете си добре очите. Проверете внимателно какви са точно условията, при които вземате т. нар. кредити със сигурно одобрение. Прочетете договорите за кредити със сигурно одобрение дума по дума, включително допълнителните клаузи или условия, посочени в сайта на кредитодателя. Не се тревожете, че това ще ви отнеме много време, няма нужда да бързате, когато вземате решения за бъдещето си. А и всеки служител, който дава кредити със сигурно одобрение, би следвало да ви изчака толкова време, колкото ви е необходимо.

Не вземайте решение от първата оферта, проверете няколко предложения за кредити със сигурно одобрение или просто редовни кредити и ги сравнете внимателно, преди да решите коя е най-добрата за вас.

И все пак горещо препоръчваме преди изобщо да стигнете до предварително заявени „кредити със сигурно одобрение“, да потърсите оферти от всички други възможни места. И да започнете от kinti.bg.

Даваме ли кредити със сигурно одобрение в kinti.bg

Кредити със сигурно одобрение 4
Кредити със сигурно одобрение - вземете вашият!

Не, ние не твърдим, че даваме кредити със сигурно одобрение, но гарантираме, че разглеждаме внимателно всяка една заявка за кредит и намираме индивидуални решения за всеки наш клиент. Персоналното ни внимание и грижа за клиентите означава, че вероятността да получите кредит от kinti.bg е наистина голяма. А условията ще бъдат значително по-добри, отколкото в институция, обявила, че раздава кредити със сигурно одобрение, но без да споменава неизгодните си условия.

Не, ние не твърдим, че даваме кредити със сигурно одобрение. И все пак сме в състояние да изпълним голяма част от желанията на нашите клиенти, за да им помогнем в трудните за тях моменти или да бъдем част от сбъдването на мечтите им. В kinti.bg не даваме кредити със сигурно одобрение, но работим с ясни условия и без никакви скрити такси и уловки в договорите си. Освен това сме готови винаги да предоговорим условията по договорите си с вас, за да можем да ви предложим истинско спокойствие, каквото и да се случи в бъдещите месеци.

Кредити със сигурно одобрение, независимо от ЦКР

Защо не се дават кредити със сигурно одобрение

Да се доверите ли на реклама за кредити със сигурно одобрение

Възможно ли е получаването на кредити със сигурно одобрение

Как да избегнете търсенето на кредити със сигурно одобрение

За какво да внимавате, когато искате кредити със сигурно одобрение

Даваме ли кредити със сигурно одобрение в kinti.bg

София