Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 23.05.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Как да платя?

Плащане на виртуален ПОС терминал

Плати лесно и удобно вноската по твоя кредит с карта без никакви такси от страна на Kinti.bg. Банката - издател на твоята карта може да начисли такси, според условията твоя договор.
Можеш да платиш със следните карти:

Име*
Номер на карта*
Дата(мм/гг)*
CCV*

Транзакциите с дебитни/кредитни карти се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure през платформата на Уникредит Булбанк. Максималната сума за плащане с карта е 5000 лв. Дружеството не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез виртуалния ПОС терминал на сайта. Грешно преведени суми се възстановяват по картата, с която е извършено плащането.

Можете да направите плащане по следните банкови сметки:
Банка ДСК:
BG56 STSA 9300 0022 4858 16
Уникредит Булбанк:
BG12 UNCR 7000 1522 2239 58
Първа Инвестиционна Банка:
BG07 FINV 9150 1016 4455 40
При плащане на каса на Изипей АД:
Микросметка (КИН): 5762 7504 42
В основанието за плащане посочете трите си имена, единния граждански номер (ЕГН) и номера на договора.
удивителен знак
София