Вземи кредит сега
вземи кредит сега
Колко?
500 лв.
50 лв. 1000 лв.
До кога?
21 дни
5 дни 12 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е два месеца
СУМА:
500 лв.
Лихва:
11.96 лв.
Общо:
511.96 лв.
Вноски: 511.96 лв.
Първа вноска: 14.10.2019 г.
Кандидатствайкандидатствай

Как да платя?

Можете да направите плащане по следните банкови сметки:
Банка ДСК:
BG56 STSA 9300 0022 4858 16
Уникредит Булбанк:
BG12 UNCR 7000 1522 2239 58
Първа Инвестиционна Банка:
BG07 FINV 9150 1016 4455 40
При плащане на каса на Изипей АД:
Микросметка (КИН): 5762 7504 42
плащане чрез Изипей АД
удивителен знак
В основанието за плащане посочете трите си имена, единния граждански номер (ЕГН) и номера на договора.