Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 01.03.2023 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Как да платя?

Можете да направите плащане по следните банкови сметки:
Банка ДСК:
BG56 STSA 9300 0022 4858 16
Уникредит Булбанк:
BG12 UNCR 7000 1522 2239 58
Първа Инвестиционна Банка:
BG07 FINV 9150 1016 4455 40
При плащане на каса на Изипей АД:
Микросметка (КИН): 5762 7504 42
В основанието за плащане посочете трите си имена, единния граждански номер (ЕГН) и номера на договора.
удивителен знак
София