Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 13.07.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Защо да погасите предсрочно взетите пари до заплата?

Най-важното, което трябва да знаете по темата може да се резюмира в едно изречение, а именно: предсрочното погасяване на задължения, заеми и пари до заплата е законно право на всеки потребител.

То е подробно разписано и регламентирано в Закона за потребителския кредит, което означава едно: никоя банкова институция или лоялна фирма, отдаваща кредити и пари до заплата, няма право да ви откаже да погасите задълженията си предсрочно, ако това е вашето желание. 

Какво представлява предсрочното изчистване на задължения и какви са предимствата на това да върнете своите изтеглени пари до заплата преди фиксирания краен срок? Разказва екипът на Kinti.bg. 

Пари до заплата - защо да ги погасим предсрочно. В какви ситуации е печелившо да погасим предсрочно взетите пари до заплата?

Какво представлява предсрочното погасяване на взети пари до заплата?

Обяснението е точно толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед: предсрочното погасяване на пари до заплата означава да върнете задълженията си преди договорените с кредитора падежни срокове. 

Разбира се, раличните компании, предлагащи пари до заплата, имат правото да фиксират различни срокове за погасяване на задълженията. Предвид спецификата на този вид кредитиране, периодите за връщане на изтеглената сума обикновено са кратки - най-често фиксирани в рамките на един календарен месец или малко по-дълго. 

Преминавайки към предсрочно погасяване на пари до заплата, вие имате възможност да върнете сумата в момента, в който разполагате с нея - без да отлагате и без да влизате в излишни задължения.

Пари до заплата - можем ли да спестим? Какво всъщност е предсрочното погасяване на пари до заплата?

Какви са предимствата от предсрочното връщане на пари до заплата?

Основните предимства на решението да пристъпите към предсрочно връщане на изтеглени пари до заплата са две, а именно:

Пари до заплата с по-малък разход

При по-дългосрочни кредити, лихвения процент се изчислява чрез умножаване на месечния лихвен процент и оставащата част от главницата. В този случай, предсрочното погасяване директно понижава лихвата и играе роля за минимизиране на задълженията.

При теглене на пари до заплата, обикновено лихвата е фиксирана. И все пак - просрочването на задължението може да доведе до неустойки и допълнително таксуване. Когато изплатите своите пари до заплата предсрочно, този риск е сведен до абсолютната нула. 

Пари до заплата с по-малко притеснения

Наличието на текущи задължения по кредитиране с пари до заплата може да се окаже дискомфортно в чисто практически аспект. Допълнителните тежести върху семейния бюджет стават по-трудни за изчисление, а приоритизирането на плащанията се усложнява, особено ако нямате нужния опит и рутина. 

Ето защо, предсрочното връщане на пари до заплата може да улесни менажирането на дълговете и да ви помогне да постигнете позитивен баланс с по-малко допълнителен стрес. 

Пари до заплата - какво печелим ако върнем предсрочно? Как пестим при предсрочно погасяване на пари до заплата?

Можем ли да погасим своите взети пари до заплата предсрочно?

Краткият отговор на този въпрос е: да, винаги можете да върнете своите пари до заплата предсрочно, защото това е ваше законно право като кредитополучател. В случай, че фирмата, която ви е отпуснала пари до заплата, отказва да приеме искането ви за предсрочно погасяване, можете да потърсите правата си. 

Важно е да вземете предвид, обаче, и друга принципна подробност. Всеки кредитор запазва правото си да поиска допълнителна такса за предсрочно погасяване на отпуснатите средства, стига тази такса да е справедлива и обоснована. 

За да сте напълно сигурни, че взимате информирано решение и избирате правилен партньор за теглене на пари до заплата, винаги обръщайте специално внимание на общите условия и се запознавайте предварително с практиките на избраната фирма. 

Тук е моментът да отбележим, че потребителите на Kinti.bg не дължат никакви такси за предсрочно погасяване на кредити, включително и пари до заплата. Достатъчно е да ни информирате за своето желание, за да можем да задвижим процедурите по получаването на заетите пари до заплата - точно толкова по-рано, колкото желаете.  

Как да върнем пари до заплата предсрочно?

Предсрочното връщане на пари до заплата следва да е предварително уговорено с фирмата-кредитор. За целта можете да се свържете със своите партньори и да ги информирате за намерението си да погасите предсрочно получените пари до заплата, след което да получите точно инструкции по практическата част на процедурата. 

Когато връщате пари до заплата, получени от Kinti.bg, вие можете да използвате стандартните ни разплащателни методи, а именно:

  • Връщане на пари до заплата чрез превод по банкова сметка;
  • Връщане на пари до заплата чрез касово плащане на удобна за вас каса на Изипей АД.

С оглед безопасността на вашите средства, винаги консултирайте връщането на кредити и пари до заплата с фирмата-кредитор и се придържайте към клаузите на подписаните между вас договори. 

При въпроси, неясноти и колебания, винаги следвайте инструкциите на своя кредитор във връзка с условията, начините и методите за предсрочно внасяне на получените пари до заплата. 

 Пари до заплата - как да върнем предсрочно? Предсрочното погасяване на пари до заплата е лесна процедура с Kinti.bg.

Предсрочно връщане на пари до заплата с Kinti.bg

Екипът на Kinti.bg се стреми да предлага най-прозрачните, справедливи и изгодни условия за теглене на бързи кредити и пари до заплата онлайн. Ето защо нашите потребители могат да разчитат на следното:

  • Възможност за погасяване на кредит и връщане на пари до заплата по всяко време, без допълнителни такси и дължими обезщетения;
  • Начисляване на лихви и неустойки само за периода, за който сте ползвали бърз кредит или пари до заплата;
  • 0% лихвен процент за всеки нов потребител, теглещ пари до заплата от Kinti.bg за първи път;
  • Преференциални условия и персонализирани отстъпки за лоялни клиенти, които са погасили предишните си задължения и пари до заплата без забавяне;
  • Пълна подкрепа през всички стъпки от процеса по теглене на бърз кредит или пари до заплата - достатъчно е да се свържете с нас и да ни зададете всички свои въпроси. 

При нас, кандидатстването за желаните пари до заплата се случва само с няколко клика на мишката, одобрението идва бързо, а средствата могат да се използват по предназначение в изключително кратки срокове. 

Защото вярваме, че заявяването, получаването, използването и връщането на пари до заплата трябва да бъде достъпно за всички - без подводни камъни и без притеснения!

Имаш ли нужда от помощ?
Обади ни се.

0700 35 005

info@kinti.bg

София