Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 23.05.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Как работи Централният кредитен регистър и защо ни касае?

Бъдете подготвени и използвайте информацията в своя полза
Как работи Централният кредитен регистър и защо ни касае?

Ако преди тегленето на кредит се е възприемало като знак за сериозен финансов проблем, то днес решението да се възползваме от допълнителна помощ с бюджета изглежда съвсем логично. Без значение дали говорим за голям банков заем, бърз кредит за покриване на настоящи нужди или просто продукт на изплащане - винаги поемаме отговорност за коректното им погасяване.

Зад ежедневните ни избори, свързани с външно финансиране под формата на кредит, стои прецизна система, която отразява действията ни по отношение на плащанията ни. Системата носи името Централен кредитен регистър - или накратко ЦКР.

Наясно ли сте обаче какво точно представлява и защо е важно да пазите кредитната си история чиста? Разберете как кредитният ви рейтинг влия на бъдещите ви планове и как да се справите с потенциални затруднения.

Какво трябва да знаете за ЦКР?

Информацията в ЦКР се формира на база справките, които банките, финансовите и други институции подават за вас - клиентите. Това се случва до 15-то число на всеки месец. Корекция в регистъра може да се направи само от кредитора, който е подал информацията.

Справката от регистъра предоставя информация за активните и погасени кредити, без да се включват детайли около институцията, към която са кредитите, както и размера им. Ключовият момент в регистрирането на вашите плащания е, че те сформират кредитната ви история.

Какво представлява кредитната ви история? А кредитният ви рейтинг?

Кредитната история е индивидуално досие, което всеки човек получава, когато изтегли първия си кредит. В нея се следи текущото състояние на кредитите, както и това как са били обслужвани задълженията 5 години назад. Разделят се в следните категории според начина на обслужване:

  • Редовни – кредитите, при които няма забавяния в обслужването;

  • Под наблюдение – кредити, при които има закъснение в обслужването между 31- 90 дни;

  • Необслужван кредит – кредити, при които са натрупани просрочени плащания по главницата и лихвата между 91 и 180 дни;

  • Загуба – кредити, при които са натрупани просрочени плащания по главницата и лихвата повече от 180 дни.

Тази информация се съхранява в ЦКР и се използва при нужда. Когато кандидатствате за кредит, кредитната институция прави справка в ЦКР, за да провери дали сте надежден кредитоискател и преценява дали кредитният ви рейтинг е добър. Това се случва при разглеждане на текущото състояние на кредитите от последния месец, просрочия по активни и погасени кредити и размера на отпуснатите през последния месец кредити.

Имате лоша кредитна история. Сега какво?

Нередовното обслужване на кредити води до влошаване на кредитната ви история. В зависимост от просрочието и броя кредити, по които се отразява забавяне, това може да се отрази на възможността на изтеглите бъдещ кредит.

Всеки потенциален кредитор може да изисква повече информация за причината за забавянето на плащанията по текущи и погасени кредити. Банките и финансовите институции държат на изрядната кредитна история, за да отпуснат кредит.

Нашият съвет е да следите внимателно сроковете, в които изплащате кредита си, а при затруднения да не забравяте, че:

  • „Изчистването” на кредитите с лошо обслужване става единствено след като мине 5-годишният период, за който информацията се пази в регистъра;

  • Ако имате забавяния по активен кредит, най-доброто, което можете да направите, е да се свържете с кредитора си. Често компаниите предлагат отсрочки, предоговаряне или рефинансиране;

  • Винаги можете да се обърнете към финансов консултант, с когото да прегледате приходите и разходите си и да намерите най-разумното решение на проблема.

Нуждаете се от кредит за първи път? Разгледайте условията ни и научете всичко необходимо за първи безлихвен кредит.

София