Колко?
500 лв
50 лв. 5000 лв.
До кога?
3 мес.
5 дни 24 мес.
* Максималният срок за погасяване на суми до 200 лв. е 30 дни * Минималният срок за погасяване на суми над 500 лв. е три месеца * Максималният срок за погасяване на суми от 200 лв. до 500 лв. е 12 месеца
Месечна вноска: 500.00 лв.
Първа вноска: 02.04.2024 г.
Сума
500 лв.
Лихва
34.55 лв.
Общо
543.43 лв.

Бързи кредити до заплата - промяна в срока на погасяване

Тегленето на бързи кредити до заплата е удобен начин да погасите неотложни и непредвидени разходи, както и да излезете гъвкаво от временно състояние на нестабилност в бюджета.  

Неведнъж сме говорили за тегленето на безлихвени бързи кредити до заплата като инструмент за инвестиции или като легитимен начин да рефинансирате задължения към външни кредитори. Днес, обаче, ще обърнем внимание и на друг сценарий - този, в който не разполагате с достатъчно финансови средства, за да погасите взетите бързи кредити до заплата.  

В този случай, имате две възможности да овладеете ситуацията, като запазите отношенията си с фирмата за бързи кредити до заплата чисти. Първият е да рефинансирате кредита си, а вторият - да удължите срока за погасяване на вноската по съответните бързи кредити до заплата.   

При какви условия се случва промяната в падежния срок за погасяване на бързи кредити до заплата и за какво трябва да внимавате в процеса - обобщаваме в следващите редове.   

Бързи кредити до заплата - какво да правим ако се налга да отложим плащането?

Можете ли да промените срока за погасяване на бързи кредити до заплата?

Възможностите за промяна в погасителните срокове на вашите бързи кредити до заплата зависят от общите условия и политиките на избрания кредитор. Повечето компании за бързи кредити до заплата предлагат различни условия за отсрочка, свързани с допълнителни такси.  

В този ред на мисли - разумно е да се запознаете с тези условия още преди тегленето на бързи кредити до заплата, да сравните офертите и да изберете фирмата с най-справедливи допълнителни такси за отсрочки в датата на падежа.   

Кога да поискате удължаване на срока при бързи кредити до заплата?

Най-простият отговор на този въпрос е и най-очевидният - отсрочка в погасяването на бързи кредити до заплата следва да поискате тогава, когато нямате налични средства, за да покриете вноската си. 

Съществуват, обаче, и други случаи, в които удължаването на срока на вашите бързи кредити до заплата е най-разумното решение. Такива са например:

  • Приоритизиране на друго, по-скъпо и по-неотложно задължение в списъка ви с дългове;
  • Приоритизиране на текущи разходи, необходими за осигуряване на месечния ви доход, здравето ви или достойния ви начин на живот;
  • Прогнозиране на голям и разход, който ще възникне след изплащането на съответните бързи кредити до заплата и ще ви подтикне да търсите кредитор при по-неизгодни условия.
  • Изгодни условия за отсрочка на бързи кредити до заплата, при които размера на таксите няма да надскочи финансовите ви изгоди, свързани с причината за промяна в срока.

При всички положения, връщането на бързи кредити до заплата в срок е най-добрата стратегия. Ако тя, обаче, се окаже непосилна за вас - свържете се с кредитора си в най-кратки срокове, за да потърсите възможно най-доброто двустранно споразумение. 

Какво трябва да направите, за да удължите срока на своите бързи кредити до заплата?

Преди всичко е необходимо да се свържете с институцията, отпускаща бързи кредити до заплата, към която имате задължение. След като изяснят финансовите параметри на услугата, двете страни подписват официален документ за промяна в крайния падеж. Той е има същата тежест, каквато има и самият договор за отпускане на бързи кредити до заплата. 

Бързи кредити до заплата - какво да правим ако се налга да отложим плащането?

За да сте сигурни в условията, можете да проверите размера на таксите за отсрочено плащане на бързи кредити до заплата, описани на сайта или в общите условия на кредитора. Липсата на такава информация автоматично означава голям червен флаг и нужда от повишено внимание поради потенциална недобросъвестност на кредитора.

В тези случаи, най-добрата стратегия е да потърсите консултация с юрист, който да оцени надеждността на съответната фирма за бързи кредити до заплата. Макар и свързана с допълнителен разход, тази стъпка може да ви спести много по-нататъшни проблеми и доста по-значителни харчове. 

За какво да внимавате при удължаване на срока за своите бързи кредити до заплата?

Най-важното, което следва да имате предвид при промяна в крайния падеж на бързи кредити до заплата е формата на уговорката. Тя следва да бъде направена в писмен вид, с подпис от двете страни. Липсата на писмено доказателство за удължаване на срока за погасяване на бързи кредити до заплата може да бъде тълкувано като нарушаване на първоначалния договор. Подобно тълкувание не би било във ваша полза, затова никога не приемайте предложение за устна уговорка, колкото и примамливо да ви се струва. 

Други стъпки, които да предприемете, за да си гарантирате сигурност и безопасност са:

  • Сравнете информацията в сайта или договора с предложението, което сте получили и коментирайте причината за евентуални несъответствия.
  • Отстоявайте правата си, разписани в договора за получаване на бързи кредити до заплата и не отстъпвайте от позицията си, когато тя е законово обоснована.
  • Бъдете открити, честни и прозрачни с компанията, към която имате задължения по бързи кредити до заплата. Двустранно лоялните отношения са ключови в извънредни ситуации, а взаимното уважение винаги е предпоставка за лесно излизане от затруднението. 

Не на последно място - уверете се, че договаряте срок, в който наистина ще можете да погасите задължението по своите бързи кредити до заплата. По-добре е да платите за по-голяма отсрочка, отколкото да не успеете да се вместите в по-малката. 

Изгодни условия за удължаване на падежа за бързи кредити до заплата в Kinti.bg

Удължаването на падежните срокове за бързи кредити до заплата в Kinti.bg е създадено с грижа и разбиране към потребителите. Нашият дългогодишен опит в нишата на отдаване на бързи кредити до заплата е предпоставка за добро планиране, лесна реализация и успешен финал на начинанието, макар и предизвикателно само по себе си.

Нашите такси за отсрочка в погасяването на бързи кредити до заплата са фиксирани и точно разписани в общите ни условия за работа. Те са както следва:

  • Удължаване на срока за изплащане на бързи кредити до заплата със 7 дни се допуска срещу такса в размер на 5% от главницата.
  • Удължаване на срока за изплащане на бързи кредити до заплата с 14 дни се допуска срещу такса в размер на 10% от главницата.
  • Удължаване на срока за изплащане на бързи кредити до заплата с 30 дни се допуска срещу такса в размер на 20% от главницата.
Бързи кредити до заплата - какво да правим ако се налга да отложим плащането?

Всички промени в сроковете, договорките и условията се удостоверяват в писмен вид, след съгласие от двете страни и в съответствие с всички добри практики в нишата на надеждните бързи кредити до заплата.   

Защото знаем, че откритата комуникация, гъвкавата реакция и подкрепата са важни не само при теглене на бързи кредити до заплата, но и при поддържане на чисто човешките отношения между бизнеса и неговите потребители!  

София